LogoMakr-9ZTV3y-300dpi

Våra analyser

Grundanalys:
Här räknar vi EPG (eggs per gram) alltså mängden blodmask,spolmask och fölmask för att se om avmaskning är nödvändig. Liten mängd små blodmaskar ställer sällan till några problem men vid större smitta bör hästen avmaskas. Rådfråga din veterinär om du ska avmaska och vilket preparat som ska användas. Vill du veta om hästen bär på Stora Blodmasken väljer du odlingsanalysen.

Odlingsanalys:
Odling görs för att avgöra om hästen bär på Stora Blodmasken som är hästens farligaste parasit. Den här analysen är viktig att göra även om grundanalysen påvisat mycket liten mängd epg. Om du däremot har avmaskat under det senaste halvåret kan vi inte se förekomst av Stor Blodmask och du bör vänta med att skicka in provet. Svar på odling tar ca.2 veckor. Svaret anges som förekomst/ej förekomst.

Bandmaskanalys:
Kan ge symptom som kolik, raggig i pälsen, bukig och eller mager och galliga, svullna ben. Den här analysen kan vara bra att göra lite då och då och avmaskas vid förekomst. Svar anges som förekomst/ej förekomst.